Filmarbetaryrket


På den här sidan kommer du så småningom kunna läsa mer om vad alla funktioner i ett filmteam gör, och vilka utbildningar som finns att söka om man vill arbeta i filmbranschen.


Foto: Gus Kaage
Copyright 2022 Film Väst | All Rights Reserved