Vem kan söka i registren på Filmservice.se?


För att få tillgång till följande register måste du ha/arbeta på en samproduktion med Film i Väst:

 • Filmarbetarregistret
 • Skådespelarregistret
 • Statistregistret
 • Gröna registret

Du behöver alltså INTE ha en samproduktion med Film i Väst för att få tillgång till:

 • Hyra Ut-registret
 • Locationregistret
 • Leverantörsregistret (du behöver dock ha en samproduktion med Film i Väst för att få nyttja de rabatter leverantörerna erbjuder)

Det finns flera skäl till varför några av registren enbart är till för våra samproduktioner:

 • Filmservice.se är ett unikt verktyg som vi kan erbjuda våra samproduktioner - en tjänst som därmed gör Film i Väst extra attraktiv att ha en samproduktion med.
 • Vi har även sedan några år tillbaka en stor filmarbetarbrist. Skulle vi förenkla för andra filmproduktioner att hitta personal riskerar vi att våra egna samproduktioner står utan.
 • Och GDPR - som gör att vi inte kan dela vidare kontaktuppgifter till tredje part utan godkännande från den registrerade personen.

Det finns två sätt att få tillgång till registren:

 1. Du som är filmarbetare och är folkbokförd i Västra Götaland kan genom ditt filmarbetarkonto ansöka om att få access till de register som är relevanta för din funktion. Har du väl fått access till ett register behåller du det även sedan samproduktionen är avslutad. Då kan du även söka i dem för produktioner som inte är Film i Västs. En bonus för att du själv registrerat dig.
 2. Om du inte hör till ovan kategori, men har en/arbetar på en samproduktion med Film i Väst, kan du ansöka om att få tillgång till de register som är relevanta för din funktion.

Foto: Dennis Lindbom

”Jag använder mig av Filmservice dagligen. Det är en väldigt bra minneslista av vilka Filmarbetare vi har i Västra Götaland men också en stor hjälp för att hitta nya kollegor att arbeta med och bredda sitt nätverk. Att söka i leverantörsregistret sparar mig också väldigt mycket tid då jag får en bra överblick av vilka leverantörer som finns, vart jag kan få rabatt och vilken kontaktperson jag ska vända mig till på företaget. Varje gång man lämnar regionen längtar man tillbaka hem till Filmservice som gör ens arbetsdagar betydligt mer effektiva.”
-Elin, produktionsledare-

”Jag använder ofta Filmserviceregistret när jag söker team till dramaproduktioner. Där kan man snabbt få en överblick vad det finns för personal tillgänglig i regionen. IMDb credits hänger inte alltid med och viktig erfarenhet uteblir när man ska kolla referenser, men jag upplever att Filmservice alltid har uppdaterad och relevant information."
-Ida, produktionsledare-

Copyright 2022 Film Väst | All Rights Reserved