Checklistor miljöarbete


Filmbranschen har en allt större medvetenhet om klimat- och miljöfrågan och eftersträvar en mer hållbar produktion. Film i Väst har tillsammans med företaget Greentime tagit fram ett verktyg som producenter eller linjeproducenter kan använda för att beräkna sitt ekologiska fotavtryck. Verktyget utprovas nu, men ska vara klart hösten 2021.

Tv-dramaproduktionen Bäckström, som producerades av Yellow Bird, gjorde en undersökning av hur mycket produktionen förbrukade och hur man kan minska det ekologiska fotavtrycket. Du kan läsa den här: https://filmivast.se/2020-2/

Checklistor

Här finns Film i Västs checklistor för de olika avdelningarna inom filmproduktion.


Foto: Mattias Diesel

Copyright 2022 Film Väst | All Rights Reserved