Europeisk handbok för hållbar film- och tv-produktion


Den här handboken är resultatet av ett projekt inom ramen för den europeiska sociala dialogen i den audiovisuella sektorn. Den europeiska sociala dialogen syftar på diskussioner, konsultationer, förhandlingar och gemensamma åtgärder mellan organisationer som representerar både arbetsgivare och arbetstagare. Den tar två huvudsakliga former: en trepartsdialog som innefattar offentliga myndigheter och en tvåpartsdialog mellan europeiska arbetsgivar- och arbetarorganisationer. Dialogen sker på branschövergripande nivå och inom de branschvisa dialogkommittéerna.


Copyright 2024 Film Väst | All Rights Reserved