Fortbildning inom filmbranschen


 

Kulturakademin

Göteborg och på distans

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för professionella  verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form i Västsverige.

 

 

 

Copyright 2024 Film Väst | All Rights Reserved