Verktyget hållbar film


Film i Väst har tillsammans med Greentime tagit fram ett planeringsverktyg, Hållbar film, som ska underlätta för produktionsbolagen att skapa en mer hållbar filmproduktion. Hållbar film ska ge struktur, inspiration och motivation till att agera mer hållbart.

Hållbar film utgår från De globala målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det stora öppna området ”hållbarhet” har brutits ner till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som filmskapare.

Inom kort kommer du kunna hitta verktyget här.

Copyright 2022 Film Väst | All Rights Reserved