Guide för film- och tv-produktioners arbete med inspelningsplatser


Film i Väst har tillsammans med Film Stockholm, Film i Skåne, Filmkontoret i Göteborg, Film på Gotland samt Filmpool Nord tagit fram en samtalsguide för att underlätta ett strukturerat och långsiktigt hållbart arbete med inspelningsplatser i landet.

Guiden är framtagen tillsammans med producenter, platschefer och tillståndsgivare och kan användas som ett stöd i samtal och kontraktsskrivning mellan produktioner och uthyrare av inspelningsmiljöer, för att säkerställa att all information kring inspelningen blir tydlig för båda parter – helt enkelt vad man skall tänka på före, under och efter inspelning och exempel på vad avtalet bör innehålla.

Copyright 2024 Film Väst | All Rights Reserved