Vilka register finns?


På Filmservice.se hittar du sju olika register, varav några av dem enbart är avsedda för Film i Västs samproduktioner.

Filmarbetare

Här finns över 600 filmarbetare, alla folkbokförda i Västra Götaland, med minst en professionell långfilms- eller tv-dramaproduktion bakom sig.

Registret är endast avsett för Film i Västs samproduktioner.

Skådespelare

Här finns nästan 200 skådespelare, alla folkbokförda i Västra Götaland, som uppfyller ett av följande kriterier:

  • har haft minst tre namngivna roller i professionella produktioner eller
  • har gått på någon av landets fyra scenskolor eller
  • går/har gått på någon av de regionala teaterskolorna Skara Skolscen, Wendelsbergs Teater- och Skolscen eller Nordiska Teaterskolan

Registret är endast avsett för Film i Västs samproduktioner.

Statister

Här finns över 1 500 statister, alla folkbokförda i Västra Götaland. Till skillnad från flera andra statistregister är detta helt gratis.

Registret är endast avsett för Film i Västs samproduktioner.

Gröna registret

Alla folkbokförda i Västra Götaland. Här registrerar sig de som inte har någon tidigare erfarenhet av långfilms-/tv-dramainspelningar, men som vill få in en fot i branschen. Några har gått folkhögskolor med filminriktning, andra har arbetat på teater tidigare – men här finns också människor utan någon som helst tidigare erfarenhet från kulturbranschen. De arbeten som är vanligast att få denna väg är enklare uppdrag på dagsbasis – så som att stoppa trafik, hjälpa scenografiavdelningen med ärenden etc. B-körkort krävs.

Registret är endast avsett för Film i Västs samproduktioner.

Copyright 2021 Film Väst | All Rights Reserved