Produktionsledare


Här kommer det så småningom att komma text.

© Copyright 2022

Här kan du läsa mer om vad en produktionsledare gör, men tänk på att man jobbar på olika sätt i olika länder:

Production Manager

Copyright 2023 Film Väst | All Rights Reserved