Scripta


Scriptan Vanessa Ojensa framför monitorn (Foto: Dennis Lindbom)

Scriptan är den i teamet som har ett övergripande ansvar för att kontinuiteten i en film under inspelning, ska kunna bibehållas så långt det är möjligt. Framför allt eftersom en film sällan spelas in kronologiskt, utan scener som följer på varandra i manuset kan spelas in vid helt olika tidpunkter, på olika dagar och ibland med flera veckors mellanrum.

Scriptan är även en länk mellan filminspelningen och producenterna och mellan inspelningen och postproduktionen. 

 

SCRIPTAN UNDER FÖRPRODUKTION

En scripta börjar alltid med att läsa igenom manuset så klart – för att sedan bryta ner det i enskilda scener, där viktiga detaljer från manuset finns antecknade. Scriptan kan även dela in manuset i dagar (när filmen utspelar sig).

Hen brukar tajma hela manuset, så att producenterna kan få en känsla av hur långt manuset är som film, eftersom den färdiga filmen oftast ska ha en viss längd när den är klar.

Hen deltar även vid möten med olika avdelningar och sitter med under kollationeringen* (genomläsningen av manuset med skådespelarna på plats) under förproduktionen.

SCRIPTAN UNDER INSPELNING

Scriptan för protokoll över allt som händer – dels per scen, i en scriptarapport och dels i en inspelningsrapport som ger info kring hela inspelningsdagen. Förutom att följa tagningen och anteckna, så tajmar även scriptan tagningen med en ljudlös scriptaklocka. Hen registrerar varje tagning och kommenterar dem, för att skicka vidare dessa anteckningar till klipparen m.fl. 

Hen ska också ha koll på:

 • Kontinuitet - vilken hand höll skådespalren paraplyet i?
 • Att alla delar av manuset täcks - dvs att vi får med alla delar hem.
 • Att inte det blir fel med blickriktningar 
 • "Energinivåer" - reste sig en skådespelare upp hastigt i den stora bilden, kan den inte resa sig upp sakta när vi går på närbilderna osv.

Scriptan har också ett ansvar att varje dag rapportera till produktionen vad som sker på inspelningsplats, arbetstider m.m.

EGENSKAPER SOM ÄR BRA ATT HA SOM SCRIPTA:

 • Mycket bra ordningssinne, gilla att ha ”koll”.  Organisatorisk.
 • Att ha känsla för och komma ihåg detaljer. Detaljsinne. Noggrann.
 • Att kunna jobba i olika programvaror.
 • Social – du ska fungera i ett team tillsammans med andra människor.
 • Inkännnade - är det läge att kommentera det där med kaffekoppen till skådespelaren, eller kommer hen bara bli nervös och inte kunna fokusera på ngt annat?
 • Våga göra din röst hörd. T.ex. våga tala om för ”den kända” skådespelaren vilka      avvikelser hen gjort mellan de olika tagningarna.
 • Flexibel – ibland blir det snabba förändringar, då gäller det att kunna tänka om. Problemlösare.
 • Ha ett övergripande paraplyseende. Snabbt kunna analysera förändringar utifrån olika aspekter och agera/informera om konsekvenserna av dem.
 • Kunna behålla koncentrationen och lugnet under kaosartade omständigheter.
 • Vara ödmjuk, respektera andra och inte ljuga

 

 

 

FÖR DIG ATT FUNDERA PÅ:

Exempel på en scen:

Karaktärerna X, Y och Z äter middag tillsammans, blir ovänner och Y lämnar upprört bordet, efter att ha hällt ut ett glas vin på X. Scenen är planerad att filmas i tre olika utsnitt. Helbild, halv-bild och närbild. Dessa åtta ”utsnitt” ska redigeraren kunna klippa mellan och kontinuiteten hålls. ( Vadå 8, tänker du säkert nu. Fundera och se svar nedan)

Vad ska scriptan vara uppmärksam på under tagning för att kunna se till att kontinuiteten hålls, så att filmklipparen kan välja fritt emellan de olika tagningarna och utsnitten? (Så att tittaren i sin tur, inte börjar tänka på detaljer som drar dem ut ur själva historien som berättas.)

 

 

© Copyright 2022

 

 

 

 

Här kommer att axplock av vad som går igenom en scriptas huvud innan, under och efter en tagning med scenen ovan…

T.ex. hur står glas, vinflaska, tallrikar, ljusstakar på bordet framför skådespelarna? Hur mycket kommer de att synas i de olika utsnitten? Ska man ändra på något redan innan första tagningen så det inne blir problem senare när halvbilden skall tas? Finns det något bakom skådespelarna som kan komma att synas i närbilderna, som stör?

Hur mycket vin är det i de olika glasen? Hur höga är ljusen? Brinner du ner under scenen? Hur mycket? Var och när lägger skådespelarna ner besticken och glasen? Detta ska attributören hålla koll på men hen kan behöva hjälp med det, då skall scriptan gå in.

På vilka repliker drack skådespelarna? Hur sitter skådespelarna? Vilka rörelser gör de och när? Hur hastigt lämnar Y rummet? Ska vi filma när Y kommer ut ur rummet (kanske t.o.m. tre veckor senare) så bör hastigheten matcha den som filmas nu.

När hälldes vinglaset ut? Hur hälldes vinglaset ut? Vilken hand? På vilken replik? Var hamnade vinet? Hur mycket kommer synas i de andra utsnitten? Hur hamnade vinet om vi behöver matcha det när vi vänder på kameran?

Skådespelaren har ansvar för att komma ihåg sina rörelser, men kan behöva hjälp med att minnas speciellt om hen gjort olika i olika tagningar. Det kan t ex vara så att regissören beslutar sig för att hen gillade tagning 2 mer än den sista, som var tagning 4. Då skall scriptan genom sina anteckningar kunna påminna hen om hur glaset hölls, när vinet hälldes ut och när Y reste sig upp.

Scriptan skall också vara uppmärksam på att kameran verkligen hamnar på rätt sida om skådespelarna inför nästa utsnitt och när man vänder håll på kameran. Att den s.k. ”180 graders-regeln” gäller.

Det är återigen inte scriptan som är huvudansvarig men om fotografen inte är uppmärksam på detta så måste scriptan påminna hen.

Scriptan skall också hjälpa fotografen att matcha tidigare filmade utsnitt som har betydelse för tagningen.

Scriptan kollar även så att skådespelarna inte råka glömma en replik eller mening eller ord under tagningarna. Informerar sedan regissören om förändringar direkt efter tagning, så att regissören kan ta ett beslut om tagningen behöva göras om eller om man går vidare.

Scriptan skall också komma med förslag på nödvändiga kompletterande kamerainställningar som klipparen eventuellt kan behöva för att kunna klippa scenen så bra som möjligt, t ex närbild på när Y tar vinglas, närbild på vinet som hälls ut.
Scriptan Vanessa Ojensa framför monitorn (Foto: Dennis Lindbom)

Bra ord att känna till:

*kollationering

Regissör, skådespelare och scripta (ibland även fler funktioner) träffas samtidigt för att ha en genomläsning av hela manuset.

 

HÄR kan du se en amerikansk film om allt vad man behöver tänka på som scripta under inspelningen av en scen.

Copyright 2023 Film Väst | All Rights Reserved