A-ljud & B-ljud


B-ljudet Daniel i full färd med att ta ljud (Foto: Dennis Lindbom)

A-LJUD

... är den ansvarige ljudteknikern på inspelningsplats. Ett A-ljuds arbete går ut på att spela in och förmixa (se till så att exempelvis fågelkvittret inte låter högre än dialogen) det ljud som finns på inspelningsplats, med så bra kvalitét som möjligt – så att de som tar över ljudbearbetningen under postproduktionen får bästa möjliga material att kunna arbeta med. Man vill under inspelningen kunna styra så mycket som möjligt av ljudet som det går, för att sedan vara så fri som möjligt när filmen klipps – så ibland kan det även handla om att få tyst på saker och ting. Fläktar, surrande lysrör etc. Om en skådespelare t.ex. ska ha högklackat på sig, sätter man möbeltassar under klackarna när scenen spelas in, och lägger sedan på ett klackljud efteråt istället – när filmen är klippt och klar. (Detta kallas tramp eller foley).

B-LJUD

... är den som använder mikrofonboomen – och här gäller det att ha känsla för vad bildens kant i kameran kommer att befinna sig så inte mikrofonen syns i bild.

A-LJUD & B-LJUD UNDER FÖRPRODUKTIONEN

Precis som alla andra funktioner börjar en ljudtekniker med att läsa manus. Och så klart plocka ut de scener som hen identifierar som problematiska ur ljudsynpunkt. Det är väldigt viktigt för en ljudtekniker att få vara med på ett s.k. tech recce (tekniskt rek) innan inspelning börjar. Då besöker man varje inspelningsplats och kan då peka ut ljud på platsen som kan störa inspelningen. Detta har kanske inte alltid platsletaren märkt när hen hittat miljön.
Kanske är inspelningsplatsen väldigt nära en motorväg, eller under en inflygningsbana till en flygplats – detta kommer ställa till det en hel del under inspelning. Och att stå still och inte kunna filma är dyrt!
Fläktar och annat som stör är lite lättare att göra något åt då dessa ofta kan stängas av, åtminstone stötvis. Viktigt att platschefen får veta dessa störmoment och i samråd med ägaren till inspelningsplatsen försöka lösa problemen i tid. Kanske går inte alla problem att lösa och då gäller det att lyfta diskussionen om eventuell eftersynk* tidigt då detta även är en kostnadsfråga.

 

A-LJUD & B-LJUD UNDER INSPELNINGEN

A-ljudet samarbetar med regi och foto/ljus för att på bästa sätt kunna komma så nära som möjligt med ljudupptagningen, utan att för den skull inte vara i vägen. Detta kräver lite erfarenhet – inte nog med att B-ljudets mikrofon inte få synas i bild, hen får inte heller själv kasta någon skugga in i bild – vilket inte är det enklaste då du står mitt i en uppsjö av lampor… Oftast drar regissören igenom det s.k. sceneriet eller repeterar scenen med skådespelarna innan man går på tagning. Då vet ljudet vad som ska hända och kan planera sitt arbete under tagningen efter det. Detta gäller i synnerhet B-ljudet som är den som kanske står med en ljudboom nära skådespelarna. Här gäller det även att vara uppmärksam då kameran byter linser – då blir det nya bildkanter att förhålla sig till! Därför håller en ljudtekniker gärna ett öga på monitorn så ofta den kan. A-ljudet är också den som oftast sätter fast myggor (trådlösa mini-mikrofoner) och sändare på skådespelarna. Då samarbetar man med kostym för att det ska synas så lite som möjligt. En annan viktig aspekt för B-ljudet är att man är väldigt nära skådespelarna under hela dagen. Det blir då viktigt att underlätta deras arbete genom att visa hänsyn, vara trevlig och smidig och inte störa deras prestationer. Att undvika ögonkontakt är ofta bra under tagning, då det lätt kan störa skådespelare.

Viktig under inspelningen är också att ljudavdelningen får möjligheter att ta s.k. ”vilt ljud” och ”atmosfärljud”. Vilt ljud betyder att skådespelare härmar sin egen dialog efter att scenen är klar, då vissa ord eller meningar kanske inte blev så bra kvalitét på.

Atmosfärljud tas genom att ljudavdelningen spelar in en stunds ljud av platsens grundljud (med alla lampor och helst kamera på) för att kunna täcka/lappa hål i klippningen (som uppstår då t.ex regissörens röst klipps bort).

Utöver det kan ljudavdelningen även spela in vissa ljudeffekter från plats som kan vara användbara i postproduktionen: t.ex dörrar, toaletter, dusch, fönster, golvknarr (om golvet är knarrigt) etc.
Plats-specifika ljud som helt enkelt kan ha en funktion i berättelsen.

VILKA EGENSKAPER/KUNSKAPER ÄR BRA ATT HA OM JAG VILL ARBETA SOM A-LJUD ELLER B-LJUD

  • B-körkort (är i princip ett måste oavsett din funktion i teamet)
  • Social – du ska fungera i ett team tillsammans med andra människor, och du måste våga kontakta okända människor för att få tag i det du söker.
  • God fysik samt en smidighet och en bra kroppskänsla i rummet, så att man hela tiden vet var andra står, var tavlor hänger, vart fotografen skall flytta sig till och var man riskerar att hamna i vägen.
  • Flexibel – ibland blir det snabba förändringar, då gäller det att kunna tänka om.
  • Problemlösning och kreativitet
  • Bra hörsel, bra minne
  • Tekniskt lagd
  • Kunna fokusera längre stunder
  • Ha en förståelse för att film är ett teamwork, och att alla FAKTISKT är lika viktiga.
  • Kunna välja sina strider. Lära sig när det är värt att ta tid från inspelningen för att lösa ett viktigt ljudproblem och när det inte är värt att ta tid från inspelningen för något som lätt kan lösas i postproduktionen. Krävs en del erfarenhet för att veta vilket som är vilket…

KLASSISKT EXEMPEL PÅ ETT PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ FÖR ETT A-LJUD ELLER B-LJUD

Kameran ska byta plats till en annan vinkel, vilket också betyder att ljuset behöver riggas om. Ljudteknikern går då iväg från inspelningsplatsen för att ringa ett privat samtal. Efter ett tag hör hen på walkie talkien att det är dags att gå på tagning. Hen går tillbaka och inser att ingenting i scenen ser ut som det var tänkt…

 

© Copyright 2022

Det händer nästan varje dag att en scen plötsligt ändras från vad som var sagt. Då gäller det att ha lite olika lösningar så att man snabbt kan anpassa sig till den nya bilden/situationen. Detta kan endast byggas upp genom erfarenhet.
Ibland är informationen kring nästa bild svår att få. Så för att hela tiden ha möjlighet att ligga före i tanken är det viktigt att hela tiden lyssna på vad som blir sagt. Framför allt från foto/regi och FAD.
B-ljudet Daniel i full färd med att ta ljud (Foto: Dennis Lindbom)

Bra ord att kunna:

*eftersynk

(kallas även ADR)

När en dialog av någon anledning (ljudstörningar vanligaste orsaken) inte hörs ordentligt utan skådespelaren måste komma till en studio efter inspelningen och spela in sina repliker på nytt - denna gången så det passar sina egna munrörelser på filmen - vilket inte alltid är helt enkelt att få till snyggt. Därför (och för att det blir en extra kostnad) försöker man i möjligaste mån undvika eftersynk.

Copyright 2023 Film Väst | All Rights Reserved