Platsletare/rekare/location scout


Var ska man då spela in filmen?

I ett tidigt skede av förproduktionen är det dags att börja "reka" - dvs leta efter de inspelningsplatser som behövs. En platsletare anställs då - och i bästa fall är det även samma person som sedan tar över ansvaret för inspelningsplatserna och istället övergår till att vara platschef.
Men, så är inte alltid fallet - och då är det superviktigt att all information som platsletaren har kring varje inspelningplats förs vidare till den platschef som tar över.

 

Vilken typ av inspelningmiljöer man letar efter är så klart olika från film till film, men ska man räkna med någon typ av snitt för en medelbudgeterad svensk långfilm så ligger i varje fall antalet på ca 40-50 inspelningsplatser.

Regissören, tillsammans med A-fotografen och scenografen redogör för villken typ av miljöer man vill att platsletaren ska leta efter.
Kanske är det viktigt för fotografen att man ska kunna se köket från vardagsrummet för att det är så hen vill att en scen ska fotas, och kanske är det viktigt för scenografen att huset har en viss sorts fönster, för ett av rummen ska byggas interiört i en studio vid ett senare tillfälle. 

Det gäller även som platsletare att se möjligheterna för inspelning runt omkring själva inspelningen. Kan man komma fram till platsen med all utrustning, finns där möjlighet att sitta och äta lunch, parkera alla teamets bilar osv?

När det gäller att ta bilder är det viktigt att man kommer hem med bilder som täcker ALLT, så att regissören och fotografen kan förstå hur det ser ut. Alla vinklar från alla håll måste täckas.

 

 

 

 

 

© Copyright 2022

 

Copyright 2024 Film Väst | All Rights Reserved