FAD/1st AD


Toni Savela, 1st AD, håller alla i teamet uppdaterade om vad som kommer att ske härnäst. Informationen får alla i teamet via varsin walkie talkie. (Foto: Dennis Lindbom)

En 1st AD, eller FAD som den ibland kallas i Sverige* (First Assistant Director) är den som under förproduktion bryter ner manuset på detaljnivå, för att därefter lägga en fungerande inspelningsplan* med fokus på tidseffektivitet.
Det är många parametrar att hålla reda på - när man har tillgång till de olika miljöerna, vilka dagar/tider skådespelarna kan vara med och vilken tid på dygnet scenerna utspelar sig.
Detta pussel tar flera veckor att få ihop, då 1st AD behöver stämma av hur förutsättningarna för de olika avdelningarna ser ut och vad de kan ha för moment som påverkar hur denna plan bör läggas.

När inspelningen drar igång är 1st AD den person som dagligen ser till att inspelningen flyter på och följer planeringen och arbetstiderna. Den ska ha koll på att alla scener och kamerainställningar* * på dagsschemat hinns med. Allt i nära samarbete med regissör och A-foto och med en konstant kedja av information till teamet och inom teamet.

Ute på inspelningsplats är platschefen en viktig samarbetspartner, för att ha koll på dagens miljöer och störningar utifrån, avspärrning av trafik etc. som gör att arbetet kan rulla på ostört. Dessutom finns det en 2nd AD eller 3rd AD på plats, som är 1st AD:ns förlängda arm och kommunikationskanal – dessa informerar vidare till skådespelare, statister, team och produktionskontoret.

 

1st AD UNDER FÖRPRODUKTIONEN

1st AD:n börjar som sagt med att läsa och bryta ner manuset i sina beståndsdelar, hur lång är varje scen, vilka karaktärer är med, kommer det vara något stunt, utspelar det sig på natt eller dag? Har mask och kostym några kläder eller frisyrer som tar extra lång tid att förbereda eller justera, med mera.

Efter att man samlat in alla olika parametrar i möten med alla olika avdelningar, så skall inspelningsplanen läggas, med hänsyn till antal inspelningsdagar som finns budgeterade och mycket mer.

FAD:en har ett nära samarbete, med platschef, regissör, fotograf och produktionsledningen och det är viktigt att hen följer med ut på de olika reken***av nspelningsplatserna för att se exakt hur saker och ting kommer att se ut.

 

1st AD UNDER INSPELNINGEN

Är ansvarig ute på inspelningsplats för att ge regissören och teamet förutsättningarna att hinna med dagens arbete. Driva på, informera och se till att tider hålls så att kvalitén och tempot som är planerat håller. Att alltid ligga steget före - vet man att det snart är dags att gå på nästa scen flaggar hen t.ex. för att det är dags att skådespelaren som ska vara med får sin mygga (mikrofon) monterad av ljudavdelningen, att inspelningsassen vet att hen måste flytta fikabordet för det kommer stå i bild anars osv. Effektivisering av arbetet helt enkelt.

Att löpande göra ändringar i planen om någon dag inte filmas klart eller påverkas av väder eller sjukdom. Saker som påverkar planeringen så pass att det måste bytas dag på saker och ting. Veta vad som kan filmas istället och informera teamet och kontoret om detta.

HÄR kan du se ett litet yrkesporträtt om en FAD.

VILKA EGENSKAPER/KUNSKAPER ÄR BRA ATT HA NÄR JAG VILL JOBBA SOM 1st AD?

 

  • B-körkort (är i princip ett måste oavsett din funktion i teamet)
  • Ledaregenskaper
  • Planering med många infallsvinklar
  • Organisatorisk, men flexibel vid snabba förändringar
  • Social kompetens– du skall vara informativ och tydlig i din kommunikation
  • Bra på att hantera pressade situationer
  • Problemlösning och kreativitet
  • Prioriteringsförmåga

© Copyright 2022

Toni Savela, 1st AD, håller alla i teamet uppdaterade om vad som kommer att ske härnäst. Informationen får alla i teamet via varsin walkie talkie. (Foto: Dennis Lindbom)

* Funktionen kallas även Inspelningsledare i Sverige - kärt barn har många namn...

 

Bra ord att känna till:

*Inspelningsplan

det schema som läggs för inspelningen - vilka scener man spelar in vilka dagar och i vilken ordning, samt vilka arbetstider man arbetar de olika dagarna.

**Kamerainställningar

Varje gång du flyttar kameran blir det en ny inställning i samma scen - exempelvis kan du filma en helbild av två personer som samtalar och sedan en halvbild på vardera person - och kanske t.o.m. en närbild på den enes händer. Varje ny bild blir en ny kamerainställning.

***Rek

När man tittar på potentiella inspelningsplatser och ser så att regissörens vision fungerar på plats.

Strax före inspelningsstart har man även  tekniskt rek/"tech recce" - då åker alla avdelningschefer med ut för att se att det inte finns några problem som kan tänkas uppstå på plats. 

HÄR kan du se en liten film om hur det är att arbeta som 1st AD - men tänk på att man arbetar lite annorlunda i USA mot vad man gör i Sverige.

Copyright 2023 Film Väst | All Rights Reserved