Statistansvarig


En statistansvarig bokar in statister och koordinerar hela arbetet omkring dem, men lämnar oftast över till 3rd AD:n att ta hand om dem på inspelningsplats när det är dags att spela in. (Eller till SAD:en om man jobbar på det "gamla" svenska sättet - läs mer om denna röra under 2nd AD).

Det finns många sätt att hitta statister i Sverige - dels finns det olika sajter där man kan söka (statist.se, filmcafe.se, filmservice.se osv) men även en uppsjö av Facebookgrupper där man lätt kan lägga ut en annons och på så sätt få svar från de som kan just den dagen och den tiden man behöver dem. Att annonsera är därför mycket mer tidseffektivt än att sitta och ringa runt till till alla en och en...


STATISTANSVARIGE UNDER FÖRPRODUKTIONEN

Precis som alla andra funktioner läser den statistansvarige manuset och gör en nerbrytning i vilka scener som kommer att kräva statister. Denna lista stäms av mot regissören, men även fotografen som kan hitta lösningar på bildvinklar som gör att man kanske inte behöver så många statister. Tillsammans kommer man fram till vilket antal som kan tänka behövas till varje scen.
Den statistansvarige ser på möjligheterna att kunna "återanvända" statisterna under dagen - de som i en scen står nära kameran kan kanske i en annan scen som spelas in samma dag stå längre bort från kameran. 
Sen är det dags att börja boka dem - antingen genom att annonsera i olika sociala medier eller genom att söka i olika register. 

Är det väldigt specifika typer av människor man söker - med ett visst utseende eller grundkunskaper - kan man ibland söka sig till vissa föreningar för att effektivisera sitt arbete. Kanske ska man spela in en cirkusscen och behöver 5 personer som kan stå och jonglera - ja då tar man kanske kontakt med Svenska Jonglörsföreningen för att få tips om vilka jonglörer som finns att få tag i.

Om filmen utspelar sig i nutid brukar man ha stämt av med kostymavdelningen innan hur de vill att statisterna ska vara klädda - kanske rör man sig inom en viss färgskala. Är det epokinspelning måste man boka in dem för både mask- och kostymprov ett tag innan inspelningen.

STATISTANSVARIGE UNDER INSPELNINGEN

Förr var den statistansvarige även den som tog emot statisterna på plats under inspelningen - men eftersom det är svårt att stå på inspelningsplats och samtidigit boka in statister för kommande dagar, är det alltså vanligare att 2nd AD eller 3rd AD får det ansvaret på plats.

Man prioriterar de scener som ligger närmast i tid, och de som kräver stora mängder statister - t.ex. festscener, bioscener osv.

 

 

 

© Copyright 2022

 

Copyright 2024 Film Väst | All Rights Reserved