C-foto


Ett C-foto ser till att kameran "hålls levande" - dvs alltid är klar att användas. (Foto: Dennis Lindbom)

C-fotografen jobbar i nära samarbete med B-fotot.

Hen hämtar och lägger tillbaka utrustning i sina olika förvaringsväskor, kollar så att linserna (kallas även ”gluggar”) som ges till B-foto är rena och utan damm. C-foto håller även koll på att det finns tillräckligt med laddade batterier och ser till att minneskorten med inspelat material kommer till DIT:en.

Inför varje tagning är det C-fotot som stämmer av med scriptan så att rätt information för tagningen finns med på klappan, samt ”klappar” när det filmas.

 

C-FOTO UNDER FÖRPRODUKTIONEN

C-fotot är under förberedelsedagarna med B-foto och går igenom/testar utrustningen och organiserar allt som har med kameran att göra.
Tillsammans med B-foto diskuterar man lösningar på problem som kan tänkas uppstå för B-fotot under inspelningen.
C-fotot markerar också upp all utrustning och förbereder sitt arbetsmaterial för att kunna hålla effektivitet och kvalitet under inspelningens gång.

 

C-FOTO UNDER INSPELNINGEN

Under själva inspelningen har C-fotot ett nära samarbete med B-fotot, scriptan, videoassistenten och DIT:en.

Hen ser dagligen se till att utrustningen är ren och batterierna laddade. Hen assisterar B-fotografen med att lägga tillbaka den utrustning som har använts och hämta den utrustning som efterfrågas framåt.

C-fotografen fungerar helt enkelt som B-fotots högra hand och hjälper till att hålla kameraavdelningen rullande och effektivt. C-foto ser även till att kameran hela tiden ”hålls levande” – alltså ser till att den alltid är inspelningsklar och att batteri/minneskort byts i god tid.
C-foto är även den som markerar upp positioner för skådespelarna – var de ska stå och gå för att B-fotot ska kunna följa dem med skärpan.
Hen inventerar även förbrukningsvaror och fyller på vid behov.

Eftersom man behöver synka ljud och bild efteråt då de filerna ligger på olika minneskort, är det viktigt att man använder en filmklappa - denna är det C-fotot som sköter och hen samarbetar hela tiden med scriptan så att det står rätt tagning och annan information på klappans framsida.

VILKA EGENSKAPER/KUNSKAPER ÄR BRA ATT HA NÄR JAG VILL JOBBA SOM C-FOTO?

  •  B-körkort (är i princip ett måste oavsett din funktion i teamet)
  • Lyhörd
  • Serviceinriktad
  • Alert
  • Organiserad
  • Multitasker

 

© Copyright 2022

Ett C-foto ser till att kameran "hålls levande" - dvs alltid är klar att användas. (Foto: Dennis Lindbom)
Copyright 2023 Film Väst | All Rights Reserved