Platsassistent


Platsassistenten är platschefens högra hand, och det gäller först och främst att hjälpa hen styra upp dagens inspelningsplats, informera teamet om vad som gäller på den specifika inspelningsplatsen, och informera passerande och boende omkring platsen vad som sker.

 

PLATSASSISTENTEN UNDER FÖRPRODUKTIONEN

Precis som alla andra i teamet läser platsassistenten först och främst manuset för att veta vad som ska ske på de olika inspelningsplatserna. En platsassistent brukar oftast anställas någon eller några veckor innan inspelningsstart och har därför en genomgång med sin platschef så snart den börjar, kring vilka inspelningsplatser som är rekade och klara, var det är tänkt att alla kan gå på toaletten, äta lunch, parkera bilar osv.

Ibland kan en platsassistent under förproduktionen vara ansvarig för att platsavdelningens bil innehåller allt det den ska – olika typer av avspärrningsmaterial, bord & stolar för teamets luncher, första-hjälpen-kit, mattor och skyddsmaterial för golv som behöver skyddas, tält för regn/sol, värmefläktar vid kyla etc.

 

PLATSASSISTENTEN UNDER INSPELNINGEN

Olika platschefer vill ha hjälp med olika saker under en inspelning, men vanligt är att en platsassistent tillsammans med platschefen får vara först på plats på dagens inspelningsplats för att tydligt kunna anvisa teamet om var de kan parkera när de dyker upp.

En platsassistent kan också vara den som fortlöpande under produktionens gång förser produktionskontoret* med den information de behöver till kommande dagars dagsbesked**:

Adress, vägbeskrivning, lunchlokaler, uppehållsrum, utrymningsvägar eller om det finns något annat särskilt att ta hänsyn till på inspelningsplatsen.

Som platsassistent hör det också till dina uppgifter att se till att bord & stolar står uppställda för team och skådespelare när det är dags för lunch.

Är inspelningen förlagd utomhus, låt oss säga på en stadsgata, är det din uppgift (ofta tillsammans med extrapersonal på avdelningen) att se till att ingen som kommer gående på trottoaren går in i bild. Du får snällt stanna dem, förklara vad som händer på platsen och be dem vänta en-två minuter medan det är tagning. När du får klartecken i din walkie-talkie att tagningen är klar tackar du personen du stoppat och släpper dem vidare. Ibland kan detta även gälla fordonstrafik, men ska man stoppa den typen av trafik är det viktigt att ha rätt säkerhetsutbildning för det. Är man på en gata och filmar är det också viktigt att tänka på att alla i teamet som rör sig där måste ha gula västar på så att de syns – det är platsavdelningens ansvar att förse alla med just detta. Säkerhetstänk är en stor och viktig del av platsavdelningens ansvar.

 

 

© Copyright 2022

Bra ord att känna till:

*produktionskontoret

Detta är ett samlingsnamn för de funktioner som är de som planerar inspelningen, och löser problem som uppstår längs vägen - läs mer om dem under "Produktionskontoret"

**dagbesked

Dagbesked, eller ibland dagsbesked, kallas den sammanställning med all viktig information som alla i teamet får (oftast i mail, men ibland i fysisk form) inför kommande inspelningdag. 

Se "Produktionskoordinator" för att se hur ett sådant kan se ut.

Copyright 2024 Film Väst | All Rights Reserved