Linjeproducent


Linjeproducenten (eller Line Producern) är en av de första i teamet som producenten anställer.
Lite förenklat kan man säga att linjeproducenten får ansvar över producentens plånbok - pengarna som producenten finansierat upp filmen med från olika typer av finansiärer - och ska nu se till att filmen blir klar och inte går över budget.  En projektledare som hela tiden rapporterar till producenten om man ska förenkla det.  

(Det är också vanligt att en producent redan innan finansieringen anställer en linjeproducent just för att lägga en budget - eftersom en linjeproducent ofta har en mycket mer exakt uppfattning om vad saker och ting kostar.)
Stora konstnärliga/kreativa beslut som uppstår längs vägen tar dock fortfarande producenten tillsammans med regissören, men självklart då med inrådan från linjeproducenten som trots allt ska se till att de ekonomiska ramarna hålls.

Det ligger också på linjeproducenten att sätta samman en hel produktionsplan från manusarbete (när ska olika versioner levereras) till levererans (här samarbetar man med de som är ansvariga för postproduktionen).

I ett tidigt skede ska avdelningscheferna i teamet (de s.k. A-funktionerna) anställas; fotograf, scenograf, kostymör etc - och även andra positioner som behövs för att förproduktionen ska kunna dra igång på allvar - platsrekare (location scout) som ska hitta alla inspelningsplatserna är ett exempel på en sådan funktion.
Även skådespelare behöver kontrakteras så de inte plötsligt försvinner iväg på andra produktioner. Så snart det finns möjlighet anställs även linjeproducentens högra hand - produktionsledaren. Denna person ser till att i sin tur anställa de personer i teamet som ska arbeta på avdelningarna under respektive A-funktion och den eventuella extrapersonal som kommer krävas under de mer komplicerade inspelningsdagarna.

 

LINJEPRODUCENTEN UNDER FÖRPRODUKTIONEN

En av de första saker en linjeproducent och dennes produktionsledare får ta tag i är att se till att hitta ett produktionskontor.  Om det på orten inte redan finns ett färdigt att hyra in sig på, får man istället hitta en tom lokal som man istället får köpa/hyra in allt till; möbler, skrivare, tvättmaskiner, klädstänger - ja det blir ganska mycket som måste fixas.

Sen är det viktigt att prioritera kontrakten. Alla kontrakt ser olika ut beroende på om man i sin funktion har upphovsrätt eller ej, om man har förhandlat till sig övertid eller inte, om man har eget företag eller går på lön osv. Så det brukar ta sin lilla tid. Och så kontrakten med skådespelarna - som när det gäller de större namnen oftast förhandlas med en skådespelaragent.

Linjeproducenten tar också tag i de "stora" problemen som behöver lösas under produktionen - kanske ska delar av inspelningen spelas in utomlands och komplicerade transporter av utrustning lösas?

LINJEPRODUCENTEN UNDER INSPELNINGEN

Så snart en faktura kommer in ska den signeras av linjeproducenten och avräknas från budgeten.  Själva budgeten är hela tiden ett levande dokument - en del saker blir billigare än man tror, och framför allt - en del blir DYRARE än man tror. Då gäller det att hitta något annat budgetkonto att ta pengarna ifrån.  Linjeproducenten slänger hela tiden om kostnader i budgeten och tar jämna avstämningar med produktionsekonom och producenten så de får veta hur man ligger till. 
När tiden på inspelningsplats inte räcker till och 1st AD:n ringer och undrar om det är ok att teamet kan få ta en timmas övertid, är det linjeproducenten som tar beslutet. Ett visst antal övertidstimmar finns alltid budgeterade, men det är oerhört dyrt med övertid - så timmarna får inte skena iväg.

En timma i veckan på någon av luncherna har man ett s.k. A-funktionsmöte - då brukar både linjeproducent och produktionsledare sitta med för att snappa upp om något problem behöver lösas inför kommande inspelningsvecka, och bolla lösningar för att det ska kunna ske så ekonomiskt - och effektivt - som möjligt.

 

ERFARENHETER/KUNSKAPER SOM ÄR BRA ATT HA OM JAG VILL BLI LINJEPRODUCENT:

  • Grundläggande ekonomiska kunskaper - du bör ha hanterat en budget tidigare.
  • Erfarenhet av filmproduktion - det är omöjligt att kunna ta rätt beslut om man inte förstår filmprocessen
  • Ledarskapsförmåga - du är högsta chefen för produktionen förutom producenten så du har ett team att leda. 
  • Flexibel - man planerar för en sak, sen händer något och man får planera om. Och om. Och om igen.

© Copyright 2022

Här kan du läsa mer om vad en linjeproducent gör - men tänk på att man jobbar på olika sätt i olika länder.

 

Line Producer

Copyright 2023 Film Väst | All Rights Reserved