Rekvisitör


Det är mycket rekvisita som ska hyras in/köpas för en produktion. Extra klurigt kan det vara om det är en epokinspelning.

En rekvisitörs arbete går ut på att i samarbete med sin avdelningschef scenografen ordna fram den rekvisita som filmen behöver. Möbler, fordon, småsaker, mat… Dessa kan införskaffas genom att man hyr, köper eller lånar rekvisita. Rekvisitaförråd, loppisar, internet och affärer är där man spenderar mycket av sin tid – i synnerhet i den fas som kallas förproduktion – innan själva inspelningen påbörjas. Ibland får man inte tag i det man letar efter och måste då tillverka det själv, så det är bra om man är lite händig – kanske kan man sy eller måla lite. Det som är riktigt avancerat att skapa gör attributmakaren.

Arbetet måste noga struktureras upp så man har koll på vilka saker som ska vara med i vilka scener – detta gör man genom att märka upp hyllor med scennummer/datum/karaktär etc. Mycket av tiden kan också gå åt till research, i synnerhet om det är epok. ”Hur såg cigaretterna ut på 60-talet?”, ”Vilken typ av vapen använder den svenska polisen idag egentligen?”

Scenografiteamet ligger alltid steget före inspelningsteamet – en inspelningsplats måste vara ”dressad” (iordningställd med de möbler/rekvisita som ska finnas) innan inspelningsteamet kommer. Och när de är klara måste scenografi gå in igen och ”dressa av”. Detta kan ibland innebära att det varken finns toalett, vatten eller värme på plats – dessa behov är det viktigt att man då stämmer av med produktionsledaren/platschefen så man får en dräglig arbetsplats.

På en normalstor svensk inspelning av en långfilm är man minst två rekvisitörer och till sin hjälp har rekvisitören en eller flera rekvisitaassistenter. Under inspelning är det attributören som ansvarar för rekvisitan – det är den enda funktionen som är på plats tillsammans med det övriga teamet (denne kan dock även ha en attributörsassistent som hjälper den.)

 

REKVISITÖREN UNDER FÖRPRODUKTIONEN

Här gäller det att ha ett nära samarbete och bra kommunikation med sin chef scenografen men även att stämma av med andra teamfunktioner som statist, kostym och mask, så att man är överens om vem som fixar väskor, hjälmar, blod å annat sånt som ligger precis på gränsen mellan de olika avdelningarna. Mycket möten där man tittar på moodboards (sammanställning av färger/former som scenografen vill hålla sig till), material, nerbrytningar av manus (där man specificerat miljön varje scen utspelar sig i, vilka karaktärer som är med i - och vilken rekvisita som behövs - för varje scen) osv. En inspelning sker aldrig i kronologisk ordning så det är viktigt att man skapar rekvisitalistor men vad som ska vara med när (som kommer ändras under tidens gång – scener stryks och tillkommer efter hand…).

Man går också igenom vem som ska ansvara för vad och planerar så att allt ska fungera arbetstidsmässigt. Andra viktiga frågor kan vara huruvida man måste täcka över varumärken (SVT vill t.ex. inte gärna ha det i bild), har man med tavlor eller annat i bild som man kanske måste lösa rättigheter till att få återvisa osv. Rekvisitören kan också ta fram lite referensbilder hen kan visa för sin regissör för att tydliggöra att de båda talar samma språk och har förstått varandra.

Frågor som kan diskuteras kan t.ex. vara ”Kommer skådespelaren börja äta när scenen börjar eller är han mitt i måltiden” – för att man ska veta hur mycket mat tallriken ska ha.

Viktigt är också ett gott samarbete mellan rekvisitören och platsrekaren – den som har hittat inspelningsplatsen. Som rekvisitör vill du ha sett den plats som du ska dressa så du vet vad som behövs, och framför allt – behöver hela rummet dressas – eller ska vi bara se en del av det?

En rekvisitör arbetar under åren upp ett stort nätverk med människor inom olika områden – behöver man t.ex. en gammal veteranbil vet man precis till vilken person i vilken veteranbilsklubb man ska vända sig till.

 

REKVISITÖREN UNDER INSPELNINGEN

Nu gäller det att införskaffa den rekvisita man inte hunnit med att fixa i förproduktionen och att dressa miljöerna (inspelningsplatserna). Eventuellt göra en ”överlämning” till attributören kring vad som gäller för någon specifik rekvisita (”den här osthyveln funkar på det här lite konstiga sättet” eller något liknande). Superviktigt är också att inspelningsplatsen efter man har dressat av ska se ut precis som den gjorde när man kom. Annars finns risken att ingen filmproduktion får lov att filma där igen, och man förstör för hela branschen.

Under inspelningsperioden återlämnar man också efter hand de saker man hyrt/lånat som man vet man inte kommer att behöva igen. Samma sak där – de ska återlämnas i samma skick som när man hyrde/lånade dem. Självklart kan saker gå sönder – och då är det viktigt att det diskuteras innan hyran/lånet hur ersättningen ska se ut om detta sker. Produktioner har försäkringar som täcker ”vanlig” rekvisita. Extra dyra ting bör man kontrollera med sin linjeproducent vad som gäller. Har någon ställt upp gratis med någonting är det fint om man bjuder på en tårta eller något vid tillbakalämning – en liten gest kan göra att personen gärna hjälper dig igen nästa gång!

 

VILKA EGENSKAPER/KUNSKAPER ÄR BRA ATT HA NÄR JAG VILL ARBETA SOM REKVISITÖR

  • B-körkort (är i princip ett måste oavsett din funktion i teamet)
  • Social – du ska fungera i ett team tillsammans med andra människor, och du måste våga kontakta okända människor för att få tag i det du söker.
  • God fysik – det innebär ibland tunga lyft (bära möbler…)
  • Flexibel – ibland blir det snabba förändringar, då gäller det att kunna tänka om.
  • Problemlösning och kreativitet
  • Känsla för färg och form samt materialkunskap
  • Patineringskunskap
  • Vara lite händig – sy, måla, snickra och att kunna lite grafikprogram kan vara bra
  • Lite historieintresserad – ha lite koll på epoker

KLASSISKT EXEMPEL PÅ ETT PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ FÖR EN REKVISITÖR

Regissören vill ha en stadsgata med fyra flanörer (statister som går i bild) och en cyklist. Någonstans längs med vägen ändrar hen sig och vill ha de fyra flanörerna men även tre  cyklister.

Statistavdelningen får informationen och bokar in ytterligare två statister. Men rekvisitören får av någon anledning inte informationen om ändringen…

 

Vad innebär detta för inspelningen?

 

 

© Copyright 2022

Att man på inspelningsdagen kommer ha 7 statister, men bara en cykel
Det är mycket rekvisita som ska hyras in/köpas för en produktion. Extra klurigt kan det vara om det är en epokinspelning.

HÄR kan du se en liten amerikansk film om hur viktig rekvista är för en film.

 

Och HÄR kan du se en film om hur man gör blod, dryck och rekvisita som ska ätas i en scen. Dvs hur man "fuskar" med rekvisitan.

Copyright 2024 Film Väst | All Rights Reserved